FABRIKLEDAREN

VISIONEN OM HANTVERKSFABRIKEN MOGNAR

Mitt i vintern i ett tält i kaminens orangea sken sitter en ugn gentleman och officer och drömmer om konst och hantverkskunskaper. Efter att han frigörs från tjänst reser han till ett universitet i Europa liksom hans fäder gjorde före honom. Långt senare vid en utgrävning tar arkeologen fram sin pipa av trädljung och laddar den med bästa engelska piptobak. I tankarna reser han till Norden och bestämmer sig för att förverkliga sin dröm: att ta reda på hemligheten bakom äkta kakelugnar – hur de tillverkas och muras.

När fartyget anlöper hamnen förkovrar han sig i kakelugnsmurning. Han möter mästare Jarmo Toivonen, som vet allt om gammaldags äkta kakelugnar. Denna söker en lärling som kan föra arbetet vidare. Arkeologen blir adept hos kakelugnsmuraren Timo Nylander till kakelugnsmuraren. Åren går och lärlingen blir gesäll och gesällen kakelugnsmakare som ärver sin mästares hemliga recept och kunskap. Den unga mannen känner att tiden är mogen för att grunda en redbar hantverksfabrik.

Hans vision är enkel och går ut på en djup förståelse för murnings- och tillverkningskonsten, såsom den tedde sig under den äkta kakelugnens guldålder på 1700-talet.