KAKELMÄSTARE

FRÅN KRUKMAKARE TILL KAKELMAKARE

En dag får verkstaden besök av en arkitekt jämte ugnskakel och en begäran. När krukmakaren undertecknar uppdraget om att tillverka 9 äkta kakelugnar till Societetshuset i Uleåborg ändrar detta hela hans framtid. Ryktet om mästaren som gör kakel efter traditionsrik modell sprider sig i landet och fler beställningar än han kan ta emot kommer in. Han stänger verkstaden i norr och reser till Åboland där han öppnar en ny verkstad. Under årens lopp får han via mästare Jarmo Toivonens nära samarbete med traditonella murare en djup förståelse för äkta kakelugnars principer över äkta kakelugnars principer och murningsarbete, vilket han utnyttjar i tioverkningen av äkta kakelugnar. Åren går och han producerar myriad av kakel för äkta kakelugnar till herrgårdar, villor, museer och torp. Med tålamod och respekt som rättesnöre tillägnar han sig yrkets hemliga knep från 1700-talet till 1900-talet.

Dessa uråldriga traditioner kombinerade med mer än 25 års erfarenhet utgör grunden för Kakelugnsfabrik Helsinge.