Det krävs åtminstone tre möten innan mästarverket har fått sitt slutliga form