I planeringsprocessen förenas konstnärlig vision och mästerlig sakkunskap, ritning blir till ett föremål av lera