Leran formas enligt dess förebild till något unikt