Design, material, och stil justeras omsorgsfullt enligt kundens krav