Ursprunglig dyrbar färgton utvecklas tills önskat slutresultat uppnås