KVALITETSKONTROLL

VARJE UGNSKAKEL MÅSTE KLARA STRIKTA KVALITETSKRAV

Kakelugnsmästaren måste ha en djup förståelse för varje steg i tillverkningsprocessen från lerans sammansättning till bränningen.  Varje detalj har optimerats efter hundratals år av erfarenheter och insikter. Enkelheten är utmärkande för slutresultatet. Tålmodigt och outtröttligt inspekterar och övervakar kakelmästare Jarmo Toivonen med sin över 25 år långa erfarenhet av äkta kakelugnar varje steg av tillverkningsprocessen för att upprätthålla en hög kvalitet, hantverkstraditionerna och den konstnärliga skönheten som är utmärkande för Helsinge fabrik.