FÖRBRÄNNING

KAKLEN PRÖVAS I ELD

En avgörande del av tillverkningsprocessen är förbränningen där elden, vattnet, luften och marken för en strid som leder till att leran genomgår metamorfos. Leran testas och endast det som skickligt skapats klarar prövningen intakt.

I förbränningen fästs komponenterna i leran vid varandra. Det sista kvarvarande vattnet evaporerar och fältspat binder ihop kvarts och kaolin. Leran mognar långsamt i förbränningsugnens värme på just rätt sätt, vilket gör kaklen hårdare och tätare. Det här kan man inte påskynda, allt fortskrider enligt mästarens noggrant testade förbränningsprogram. Varje gång på samma sätt enligt en process som kakelmästare lärt sig bemästra genom århundraden.

Med dessa särskilda krav i åtanke har vi byggt en långsamt brinnande förbränningsugn enligt precisa kriterier och krav bara för kakelugnskaklen.