TORKNING

PÅ TRÄHYLLA I TORKRUM

Engagemang och tålamod krävs när arbetsmästaren i slutet av dagen granskar och vänder på kaklen.

Han är förtrogen med vilka krav som ställs på torkrummet. Ventilationen ska vara jämn, fukt- och temperaturbalansen rekleras för att kaklen ska torka på korrekt sätt. Men varje kakel måste vändas och rättas till i slutet av dagen. Detta är nödvändigt, eftersom föremålen deformeras och böjs när de torkar. I allt vi gör värnar vi om en hög  kvalitet. Så brinnande passionerade är vi när det gäller kakel och vårt yrke. Och sedan, när kaklen är torra inspekterar arbetsmästaren varje kakel och endast de bästa accepteras.

Vi är stolta över vårt traditionella hantverkskakelugn. En sak måste vi ändå bekänna – tillverkningen är långsam och tidskrävande såsom det är med allt som är bra!