FORM

FRÅN BLÄCK TILL LERA

Med bläck och papper utnyttjar modellmakaren sin yrkesskicklighet för att med linjer och former skapa ett tredimensionellt föremål. När tvådimensionellt blir tredimensionellt är det som en bro mellan pennan och kakelmakarens händer.

För modellmakaren ter sig arbetet enkelt. Uppmärksamt och med stadig hand bearbetar han sina element: vatten, gips och form. Processen är en kombination av tålamod och kemisk reaktion där fransk mald kalksten, det vill säga gipspulver förvandlas till ett fast och hårt föremål när det blandas med vatten.

Efter torkning i en vecka hamnar formen på kakelmakarens bord.