SKISSRITNING

EN SKISS ÄR EN VISION AV PERFEKTION

Efter en mycket speciell skissprocess föds en äkta kakelugn i Helsinges stil där tidlös skönhet, elegans och genomtänkta proportioner skapar ett balanserat och harmoniskt helhetsintryck. Storleken på dekorationkaklen och kakelbladen, lämplig färg och ton samt yta och volym skapar ett intryck utan like. Det är just denna speciella omsorg om detaljerna som gör den äkta kakelugnen bättre än andra kakelugnar.

Särskild uppmärksamhet fästs vid kompositionen, det är ett nödvändigt moment i planeringen i Helsinges äkta kakelugnar där mästardesigners pennstreck återupplivar den äkta kakelugnen. Resultatet är raffinerat och mästerlig. Varje linje och form har funnit sin plats färdiga  att omvandlas från bläck till lera.