MOTSTRÖMUGN

TIDENS REVOLUTIONERANDE UPPFINNING

När kyligt vintrar och långa krig drabbar Norden krymper rikets träresurser. Arkitekten Carl Johan Cronstedt och fältmarskalken Fabian Wrede får av Hans Majestät Kung Gustaf III uppgiften att utforma en värmetekniskt avancerad ugn. Genombrottet sker 1767, när motströmsugnen uppfinns. Röken stiger upp från eldstaden, delar sig och vänder ner igen. Därefter vänder röken åter uppåt på backsidan av ugnen och samlas i en enda kanal igen för att slutligen ta vägen upp i skorstenen. På detta sätt överfördes och lagrades värmen effektivt och revolutionerade värmetekniken. Den geniala innovationen får spridning via modellritningar.

Genom att kakelugnen eldades morgon och kväll var salongen alltid behagligt varm.