STRUKTUR

LERA FRÅN BÖRJAN TILL SLUT

Det är häpnadsväckande hur väl en äkta kakelugn tål eld och värmeutvidgningar. Vid uppvärmning expanderar konstruktionen och krymper vid avkylning. Ugnens kakel, tegel och bruk bildar en enhet av lera, ett oförtröttligt och elastisk råmaterial som klarar brasor. Som material kan det fördela och transportera värme jämt under en lång tid. Några plåtkrokar, järntråd och spis binder ihop kaklen – mer behövs inte. Ingen kortlivad cement, betong eller renoveringsbruk som varken tål eld eller värme. Dessa hör helt enkelt inte hemma i en äkta kakelugn.