MURNING

INTE VEM SOM HELST UTAN EN SPECIALIST PÅ KAKELUGNAR

En traditionel kakelugnsmurare tillhör eliten inom murning. Hantverkstraditionen omspänner hundratals år av erfarenhet vilket innebät ett passionerat förhållande till äkta kakelugnar samt stor yrkesstolthet Genom val av metoder eftersträvas driftsäkerhet och hållbarhet – precis som i äldre tider. För kakelugnsmuraren finns inga andra material än lera och sand, eftersom inget annat håller lika bra – allra minst cement.  Han behärskar olika bearbetningsmoment: från uttunning av kakelkanter med kakelkniv och hammare till finslipning utan att glaseringen skadas. Han vet hur kakel ska bindas vid varandra och hur den inre konstruktionen av tegel görs. Under en dag murar han bara ett eller två varv, så att leran hinner sätta sig. Efter en eller två veckor är kakelugnen färdig att användas i 100 år!